Meclis Toplantısı Hakkında

Meclis Toplantısı Hakkında
Meclis Toplantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14. 00’de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :

1- Haliliye Belediyesine Yer Tahsisi

2- Akçakale Mesire Alanı 2

3- Düğün Alanının BELTUR A. Ş’ye Devri

4- 90 Nolu Osmanbey Hattındaki yoğunluğu azaltmak için özel halk otobüslerine kanun kapsamında Gelir Desteği

Ödemesi yapılması

5- Çamlıdere- Karaali Hattı Kiralama İşlemi İçin Encümene Yetki

6- OSB’ye Hamsu Götürme Hizmeti İçin İLBANK A. Ş’den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak Üzere

Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

7- Hilvan Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi İçin İLBANK A. Ş’den Kullanılan Kredi İçin Sözleşme Yapmak

Üzere Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

8- Yönetmelik Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1-İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında hazırlanmış ve Halfeti

Belediye Meclisinin 08. 06. 2021 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliği teklifi

2-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Çamlıyayla) Mahallesi ada no: 3425, parsel no: 1’de hazırlanmış ve Karaköprü

Belediye Meclisinin 11. 06. 2021 tarih ve 110 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan

Değişikliği teklfi

3-İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3616 ada 7 parsel nolu taşınmazda Büyükehir Belediye Meclisinin

12. 01. 2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda

hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11. 06. 2021 tarih ve 107 sayılı karı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

4-İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada no: 308 parsel no: 1 ve 2’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde

hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06. 08. 2021 tarih ve 142 kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi

5-İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesi parsel no: 617’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye

Meclisinin 13. 07. 2021 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda

hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

6-İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 0 ada 602 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli

Nazım İmar plan Değişikliği talebi

7-İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

8-İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 nolu taşınmazlar üzerinde

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

9-İlimiz Suruç İlçesi Remil(Yenişehir) Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait parsel no: 423’te hazırlanmış 1/5000

ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

10-İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi Parsel No: 1888 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar

Planı Değişikliği Talebi.

11-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı taşınmaz üzerinde yapılan

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz.

12-İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Güllübağ) Mahallesi, 3792 ada 6, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazlar üzerinde

hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Keçili Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı

14-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sumaklı Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı

15-İlimiz Haliliye İlçesi, Osmanbey Mahallesi 323 nolu parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 33. 185, 443m²’lik

kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi

16-İlimiz Siverek İlçesi Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nzım İmar Planı teklifi

17-İlimiz Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 606 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım

İmar Planı Değişikliği talebi

18-İlimiz Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları;

İhtisas Komisyon Raporları;

ŞUSKİ GENEL KURULU ;

1-Dolu-Boş Kadro Değişikliği

Habermetre – Son Dakika Haberleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*